Teremtő Kör Főoldal

Legutóbbi bejegyzések

 • Az együttműködés ereje
  Ahogy a “nemzetközi helyzet fokozódik”, egyre többen felismerik, hogy egy együttműködő család, csapat, közösség és társadalom (s az ilyen társadalmak együttműködése) nagyságrendekkel javítja a problémamegoldási képességünket, életminőségünket, környezetünkkel, önmagunkkal és egymással való egyensúlyunk, valamint a fejlődésünk, … Olvass tovább
 • Eredményes évet zárt a boldog Magyarországért dolgozó Teremtő Kör
  A 2019 őszén egy baráti társaság által indított, Teremtő Kör nevű kezdeményezés 2020 júniusában eljutott az első nagyobb ívű rendezvényig. Ekkor az alapelveinkkel egyetértő, magas tudatosságra törekvő emberek meghívásával országos találkozót szerveztünk. A minden várakozásunkat felülmúló … Olvass tovább
 • Jövőkép: Együttműködő TársadalomÉRT
  Az emberiség egy része a reményét vesztett jövő állapotában van. (…) Az Együttműködő Társadalom az az „evolúciós rés” az emberiség számára, amely egy magasabb ökoszisztémás létezést hoz létre. Az Együttműködő Társadalom megszületett és élni akar. Jövőképünk … Olvass tovább

Elkezdődött a jövő Magyarországának a felépítése

Sőt, már most is itt van velünk, és óriási boldogságot ad, hogy együtt átélhetjük!

Beszámoló a Teremtő Emberek Találkozójáról.

Húsz, a legkülönbözőbb területeket képviselő, magas szintű tudatosságra törekedő ember találkozott 2020 nyarán. A Teremtő Emberek Találkozóján olyan társaink vettek részt, akik valamennyien elfogadták a meghívóban megfogalmazott hét működési alapelvet. Emellett valamennyiünket megszólította és cselekvésre késztette a meghívóban megfogalmazott cél: a kizárólag anyagi szemléletű világ végét jelentő, egyre gyorsuló korszakváltást tudatosan akarjuk megélni, egy boldog jövőképet megfogalmazva és megteremtve, ahelyett, hogy tétlenül elszenvednénk a kérlelhetetlenül bekövetkező eseményeket.

A találkozó minőségét meghatározó hét működési alapelv:

 • Valamiért dolgozunk, ahelyett, hogy valami ellen cselekednénk.
 • Egymást tiszteletben tartva, a minket összetartó értékekre összpontosítva, egymást őszinte és szeretetalapú visszajelzésekkel segítve, mellérendelő viszonyban végezzük a dolgunkat.
 • Egy boldog jövőképet vetítünk előre, ahelyett, hogy félelemalapú jövőképekkel riogatnánk.
 • A sorsunkért a saját magunk felelősségét hangsúlyozzuk, ellenségképek éltetése és mások hibáztatása helyett.
 • Békés, törvényes és teljesen nyilvános úton építkezünk, mert tudjuk, hogy a szeretetre, jóérzésre és bizalomra épülő kezdeményezések ezerszer hatékonyabbak.
 • Egyszerű, közérthető megoldásokkal építkezünk, mert ezekhez könnyű csatlakozni.
 • Az építkezésben fontos eszközként tekintünk a magyarság szellemi-lelki kincseire, emellett szövetségesünkké válhat minden felelősen gondolkodó és cselekvő Ember – nemzetiségre, származásra, vallásra tekintet nélkül.

A félnapos találkozón csoportokban és közös beszélgetésekben határoztuk meg az általunk elképzelt jövő elemeit.

A Teremtő Kör célja, hogy a közös jövőnk érdekében vegyük használatba a rendelkezésünkre álló teremtő erőt, mely az összefogás által képes döntő változásokat elindítani.

Ennek megfelelően a szellemi síkon megszületett jövőképért a lelki síkon is dolgoztunk: kinek-kinek meghagyva a saját világnézetét és hitét, ugyanakkor összehangolva belső teremtőeszközeinket egy közös elmélyedésben. Ezt a jövőbeli találkozókon is így tervezzük.

Miután a találkozó résztvevőit egy kezdeményező mag egyenként hívta meg, az emberek többsége először találkozott. Ezzel együtt csodálatos összhangot, reményt keltően egymásba illeszkedő üzeneteket és boldogító, nagy erővel feltöltő együttlétet tapasztaltunk meg. A találkozó keretei percre pontosan le voltak bontva, ugyanakkor a tartalom a magunkkal hozott kincsek megnyilvánulásaiból menet közben formálódott meg. Az így létrejött jövőképet kívánjuk most közzétenni.

Hangsúlyozzuk, hogy ez a szöveg egy állapotot tükröz 2020 nyarán a kezdeményezők körében, ugyanakkor a Teremtő Kör egy folyamatot képvisel. Emiatt a jövőkép nyitott, folyamatosan gazdagodik, és a korábbi, illetve későbbi jövőképeinkkel együtt, továbbá más hasonló közösségek jövőképeivel együtt teremti meg Magyarország boldog jövőjét és jelenét, gyógyító reménysugárt nyújtva az egész emberiségnek.

ÖSSZEGZÉS

A találkozón kiemelkedően sok teret kapott – a legkülönbözőbb irányokban végigvezetve – a felelősségvállalás, ez a lépés kulcseszközként mutatkozik a jövőnkben. Ugyanekkora hangsúllyal volt jelen az oktatás teljes megújulása az embert a világ valódi működésére ráhangoló és az igazi énünket, tehetségünket felszínre hozó elemek által, egy meglehetősen alacsony szintről a lehető legmagasabb szintre emelve ezt a területet. Számos üzenetünk és gondolatunk tért vissza az önismeret és a belső eszközeink jelentőségéhez: ha sikeresen akarjuk végigvinni ezt a fajta jövőépítést a napi szintű kapcsolat a belsőnkkel, a Teremtőnkkel elkerülhetetlen. Valamilyen formában minden csoport jövőképében benne volt a Természettel való összhang; az egymásban a jót kereső, egymást kisegítő hozzáállás; továbbá a mellérendelés, ami például a közös cselekvés során abban nyilvánul meg, hogy a célhoz más módon vezető utakat is elfogadjuk. Valamennyi elemhez kimeríthetetlen kincsesbányát ad a magyarságunk, mélyre nyúló ősi gyökereink, melyek itt dolgoznak velünk, ha észrevesszük, ha nem.

EZT HOZZA A FELELŐSSÉGVÁLLALÁS:

A jövő Magyarországában – de már az oda vezető úton is! – a felelősségvállalásnak az a formája meghatározó, amely nagyon is összefügg a boldogsággal, miután boldogságból fakad és boldogságba vezet. A felelősségvállalás számunkra nem teher, inkább kiáradás, mert a küldetésünkből és ősi tudásunkból adódóan bennük van a mag, amivel segíteni tudunk. Mit jelent a boldog felelősségvállalás?

Örömmel végezzük a dolgunkat, és eközben erőt is nyerünk belőle.

A felelősség az összes csoportban a legtöbbször előkerült fogalom. A felelősség a természettel szemben és önmagunkkal szemben is fent áll, de az egyik csoport a másokért való felelősségvállalást is hangsúlyozta. Ugyanakkor a magyarság felelőssége is kulcs: képes adni és emiatt kell is adnia – ez a megközelítés felemelkedéshez vezet.

A felelősség a Teremtő Kör megközelítésében a valósággal való szembenézést is jelenti. Én magam állok szemben a valósággal, nem mondhatom rá, hogy ez nem az én életem. Felvállalom, és azt is tudom, hogy mindent magamnak köszönhetek: a saját korábbi döntéseim, gondolataim, szavaim, tetteim következményei jönnek velem szembe.

helyi felelősség és a helyi tudatosság egymással összefüggő párosa is megfogalmazódott: az ember látja, hogy van következménye, bármit tesz, tudja ápolni, építeni a környezetét. Itt lép be a kultúra.

Mi a kultúra valójában? A folyamatosan ápolt, szeretetteli viszony ember és ember, illetve ember és környezet között. A civilizáció csak erre tud ráépülni, enélkül életképtelen hosszú távon!

A szívemmel, tudatommal benne vagyok abban, ami körbevesz. Ez a fajta szemlélet kézen fogva jár a helyi közösségek születésével, melyek behálózzák az egész országot, egyre több szerepet vállalva a közéletben és egyre jobban elterjesztve a mellérendelő, nyerő-nyerő kapcsolatokat.

EBBŐL RENGETEG JÓ SZÁRMAZIK: A MELLÉRENDELÉS

Valamilyen formában mindenki jövőképében megjelent a mellérendelés, a jószomszédság elve. Feladatunk a magyar műveltségben és múltban számtalan formában tetten érhető mellérendelés helyreállítása a kisközösségi és nemzeti szinten. Ez azért is fontos, mert az egyenrangúság az alapja az energia áramlásának és a teremtésnek, az alkotásnak. A mellérendelésből adódik az is, hogy a közösség érdeke egy közös értékrenden alapszik, nem pusztán többségi érdek. A mellérendelés mindezeken túl a gyerekneveléshez is kulcsot ad, ráadásul a sikeresen működő vállalatoknál is rendre tetten érhető (a felelős szerepkörök megtartása mellett).

A jövőképünk része az önállóság, a nagyszerűség, a fényesség, a másokért való tettrekészség, a test-lélek-szellem egészsége és egyensúlya, a boldogság és a természettel való összhang. Utóbbihoz három eszközt jelöltünk meg:

 • együttműködünk a helyi termelőkkel,
 • tudatosítjuk az önellátás fontosságát (nem megvárva a vészhelyzeteket),
 • tanulunk a természettől.

Szintén számottevő része a jövőképnek a megújult egészségügy: a tüneti kezelés helyett az okok feltárására alapozó, az embert egészében vizsgáló gyógyítás.

MI MINDENNEL FÜGG ÖSSZE A BOLDOGSÁGUNK?

A ragyogó jövőkép fontos megközelítési pontja, hogy az általunk teremtett boldog Magyarországot az emberek boldogsága hozza létre. Egy-egy ember számára pedig a boldogság egyik alapeszköze a bőség tudatállapot, mert a bőség állapotban minden a helyére kerül, felesleges futni bármi után. Szükséges a bőség tudatállapothoz vezető lelki eszközök támogatása, ebben példamutató emberek bemutatása az oktatás, a nevelés, a sajtó, a vallások és egyéb eszközök által.

A boldogság a felelősséggel is összefügg, mert az én boldogságomat én tudom megteremteni, ezért én vagyok a felelős.

A saját kezünkben van az egészségünk, a fejlődésünk, a jövőnk.

A jövőképünkben a boldogság az élőlényekre és a teremtett környezetünkre is kiterjed. Emellett összefügg a Természettel kiépülő összhanggal is: nagyon sok a boldogsághoz nem szükséges, természetellenes tevékenység megszűnik, ahogy a boldogtalan lét – szeretetpótló – téves pótcselekvései eltűnnek.

ERŐSÖDŐ KAPCSOLAT A TEREMTŐNKKEL EGYÉNI ÉS NEMZETI SZINTEN EGYARÁNT

A csoportok jelzései alapján sokszorosan megerősítést nyert, hogy egy olyan korszakba léptünk be, amikor döntő jelentőségű az önmagunkon végzett munka, amely belső forrásunkhoz visszacsatol, és mindenkire hatással van körülöttünk. Ugyanakkor ez a munka a bőség tudatállapot alapja is:

tudom, hogy bármikor tudok töltekezni a belső forrásomból, tehát (energia)bőségben élek! Ennek eszköze a végtelennel lénnyel való azonosulás a véges énkép helyett.

Ehhez kapcsolódva az önismeret jelentősége is több csoportban visszaköszönt, megerősítve, hogy egyéni munkára is szükség van. A megértés is ide tartozik, mert ha magamat ismerem, akkor magamat és a másikat is rögtön meg tudom érteni, és el tudom fogadni. Ennél fogva az önismeret az együttműködés egyik kelléke.

A belső munka azért is fontos, hogy ne kívülről legyünk vezetve, hanem belülről. Ennek köszönhetően a szívből-lélekből hozott döntések jellemzik az életünket, egyensúlyban az értelemmel. A teremtésünk során hálával és hittel hiszünk, és megengedjük magunknak boldogságot. A kapcsolat ápolása a forrásunkkal azért is jelentős, mert ahol mozgunk a mindennapokban, ott azokat, akik fogékonyak, hozzuk magunkkal fölfele. Figyeljünk arra, hogy az egyéni belső munka során az egyéni cél mellett a közös jövőképért is dolgozzunk.

Mindezek mellett az egész magyarság szintjén fontos a Teremtővel való kapcsolatunk helyreállítása, amire az Ön-Tér-Kép című nagyszerű film is felhívta a figyelmet a legmegrázóbb jeleneteivel.

A Teremtő Kör jövőképében a belső tudatossággal élő emberek számának és szerepkörének köszönhetően a szeretet alapú együttműködés általánosan jellemző az országban: ez azzal jár együtt, hogy a jót keressük, és a jót erősítjük egymásban. Ugyanakkor kiemelt szerepben van a mások megsegítése: országszerte segítő központok jönnek létre az önkéntességre alapozva, ezek összekötik az adni, tanítani kívánókat és a rászorulókat. Mindehhez alapvető eszköz a belső forráshoz való csatlakozás, mert aki belülről táplálkozik, annak végtelen mennyiségű szeretetenergia áll a rendelkezésére.

OKTATÁS: MINDEN EMBER TALÁLJA MEG, AMIBEN A LEGJOBB!

A találkozó eredményei szerint az oktatás kiemelkedő jelentőségű a magyar jövőben és az odavezető úton egyaránt. Itt is alap a mellérendelő szemlélet – ami nem zárja ki a rendezett keretek és a tisztelet fenntartását, sőt – , és egy olyan folyamatként tekintünk rá, melyben mi is tanulunk a gyerekektől. A fiatalok nevelésében kulcsfontosságú, hogy jussanak ki minél többet a természetbe, ismertessük meg velük, milyen a természet közelében élni.

Ugyanakkor ne elvárásokat éljenek meg, dolgozzuk ki, hogyan tudjuk érdeklődővé és érdekeltté tenni a kamaszokat. Legyen élményalapú az oktatás – ez két csoportnál is megjelent! – és annak eredménye legyen alkalmazható tudás. Fontos a természeti törvényekre alapozó új eredményeket megismertetni velük a gyógyításban, a gazdaságban, a társadalomszervezésben és minden egyéb területen, melyek működését már a tudomány is alátámasztja és amelyek az emberiség újjáéledését szolgálják. Ezáltal figyelembe véve, hogy ők a legnyitottabbak az új dolgok felé, és figyelembe véve, hogy azért születtek ide, hogy ezeket a változásokat véghez vigyék.

Az oktatásban a versenyszerűséget felváltja az önismeret kulcsszerepe, ezáltal a másik helyett magához viszonyítja a fejlődését és közben elfogadja, értékeli, megbecsüli önmagát. Az oktatásban is megjelennek azok az elemek, melyek által örömből tesszük a dolgunkat.

Továbbá az oktatás kiemelt célja, hogy mindenki megtalálja, amiben a legjobb, amire tehetsége alapján született. Ehhez a rengeteg visszajelzés által azon van a hangsúly, amiben erős, mit csinál jól az adott egyén.

Teljesült az országos cél: helyükön levő emberek dolgoznak a különböző munkakörökben – ez pedig ugrásszerű növekedést hozott a hatékonyságban!

Mindenkinek több energiája van, mindenki boldogabb és belső erő hajtja a munkában. Általános az önálló munkavégzés, megszűnik az állandó ellenőrzés, támogatott az otthoni, kötetlen munkavégzés.

A találkozón felmerült egy az oktatásban és a felnőttképzésben egyaránt működő eszköz: hagyományosan tanítani egymást a kisközösségekben (A 80-as 90-es években például Debrecenben még az idősebb gyerekek tanították a kisebbeket a foci alapjaira: cselezni, lőni, dekázni lent az utcán!). Ehhez kapcsolódik a nyitottá válás a befogadásra.

Az oktatásban az önismeret mellett az önfejlesztés elsajátítása és az érzelmi intelligencia fejlesztése is a középpontban van. További kulcselemek:

 • a másfajta gondolkodás/másfajta életmód/nemzetiség elfogadásának tanulása,
 • a közösségben-csoportban működés tanulása,
 • kapcsolatteremtés tanulása,
 • segítségnyújtás és másokra odafigyelés tanulása,
 • az önkéntesség megismertetése.

Nem csupán a fiataloknál, hanem minden korosztálynál fontos a felelősségvállalás támogatása: érezze, tudja minden korosztály azt, hogy szükség van rá.

Az oktatásunkban érdemes visszanyúlni a történelmi folytonosságunkból adódó szkíta-hun-magyar értékekhez, mert egybevágnak a jövőképünk alapelveivel: hűség, becsület, ősök és szülők tisztelete, adott szó megtartása, szeretet és honszeretet. A boldog magyarság-tudat –

örülök, hogy magyarnak születtem, tisztában vagyok az ebben rejlő nagyszerű lehetőségekkel, büszke vagyok az egyetemes emberi értékeket megteremtő és megőrző magyar őseimre, úgy élek, hogy én is büszkén tekinthessek vissza a tetteimre –

visszaállításával kilépünk a vesztes szerepből, tudatossá válik a küldetésünk, melynek középpontjában az adás, a gyógyítás és segítségnyújtás áll.

A TEREMTŐ TALÁLKOZÓ TANULSÁGA: SZÉDÜLETES LEHETŐSÉG VAN A KEZÜNKBEN!

Teremtő Emberek Találkozója különleges, magasra repítő élmény volt mindenkinek a visszajelzések alapján, egyúttal rávilágított az ilyen jellegű együttlétek jelentőségére: megerősítésttudatosságotnyitást hoznak. Ezáltal segítenek megtalálni az embereket, akik csatlakoznak hozzánk e gondolatok mentén.

A találkozón megtapasztaltuk, hogy az összehangolt együttműködés sokkal gyorsabb, sokkal hatékonyabb: elképesztő sebességgel állt össze rengeteg fontos üzenet! Bár alig ismertük egymást, a szeretet rögtön összekötött minket. Az elején felajánlottuk magunkat, átadtuk magunkat a Teremtőnek, és ezzel kinyílt az út. Ez lehet a jövő egyik fő jellemzője, hogy a különböző körök ezt a szédületes lehetőséget kihasználva dolgoznak, és egymással is együttműködnek. Ebben az állapotban minden a helyén van, egyértelmű minden következő lépés az úton: lényegében csak engedjük megvalósulni a dolgokat általunk, szó szerint a Teremtő eszközei vagyunk.

A találkozó további jelentősége, hogy egy közös értékrend magját ültettük el, mely rengeteg közösséget képes összekapcsolni.

SZÜKSÉGES NÉZŐPONTOK A JÖVŐBE VEZETŐ CSELEKVÉSNÉL

A találkozón a jövőbeli közös cselekvési lehetőségekről is szó esett, melyekről később adunk majd tájékoztatást, ahogy a különböző találkozók szervezése előrehalad. Ugyanakkor számos elvi alapvetés is letisztult ebben a témában.

Közülük az egyik az, hogy ha azonos a cél, de másképp dolgoznak érte az egyes közösségek, már az is jó, nem feltétlenül kell azonos út. Ezért ez a felülről néző szándék legyen meg a cselekvésben. Ez úgy biztosítja az egységet, hogy meghagyja a sokszínűséget.

Fontos, hogy amiket most megerősítettünk egymásban, azokat a gondolatokat adjuk tovább, beszéljünk róluk, hadd dolgozzanak másokban is. Így nyílik ki a világ, mert egyre több emberről derül ki, hogy hasonló dolgok foglalkoztatják.

A cselekvés során fontos az egyszerűség: aki az anyag felé halad, az bonyolít, aki a szellem felé, az egyszerűsít. Aki felfele halad a tudatosságban, az egyre világosabb és egyre egyszerűbb eszközökkel dolgozik!

A cselekvés során velünk levő kincs a mag képessége, mely képes önmagából több létezőt teremteni, akár sok másik magot.

További fontos megállapítás, hogy aki ezt a fajta a teremtést éli, az velünk egy, nemzetiségtől függetlenül. Ez kinyitja a kapukat a kölcsönös megbocsátás, megbékélés felé. Ugyanígy minden vallás el tud jutni a tiszta gyökereihez. Ezért a jövőkép felé vezető utunkon eszközzé válik a tudatos emberek keresése minden népben és minden vallásban. Amikor megérett rá a működésünk és már az összmagyarságot képviseljük, beleértve a külső-magyarországi részeket is, akkor zsidó-cigány-magyar-román-szlovák-stb. találkozókat, közös meditációkat, imákat is szervezünk a Kárpát-medence és az egész bolygó felvirágzása érdekében.

További ötletként merült fel a cselekvésre: képszerűvé, részletgazdaggá tenni a jövőképet, vagyis megnézni, hogy az élet színterein hogyan valósul meg, amit megfogalmaztunk (család, munkahely, települések). Ehhez hasonló ötlet: a személyes utak leírása ebben a ragyogó jövőképben, ki hogy látja magát, hogyan tölti be a szerepét a már megvalósult országos jövőképben.

Az is hatásos lehet, ha elmondjuk egymásnak, hogy amikor imádkozunk vagy meditálunk érte, hogyan látjuk belső szemünkkel a jövőkép megvalósulását.

(E sorok üzenetbe összerendezője például többször is látta a folyamatot, ahogy a Kárpát-medence közösségei oda-vissza hatva egymásra egyre több fényt adnak, aztán egyre több helyen vannak és egyre nagyobb területeket árasztanak el fénnyel. Közben megéltem, ahogy átbillentették a mérleget, és az általunk megfogalmazott minták ereje lett a meghatározó az egész országban. Eközben láttam, hogy növekvő fény van a parlament felett és az átbillenés után teljesen elárasztja, és teljesen áthatja a parlamentet, ahol már kizárólag olyan emberek vannak, akik ezzel az erővel együtt rezegnek, és önmagukban engedik érvényesülni ezt a fényt: kifényesednek és ebben a fényes állapotban cselekszenek a haza javára. – H.G.)

A Teremtő Kör
2020 nyarán

—Az összegzésért köszönet az országos találkozó minden résztvevőjének, azoknak is, akik elmondták, azoknak is, akik lejegyezték, és azoknak is, akik összerendezték és egybefésülték!—