Jövőkép: Együttműködő TársadalomÉRT

Az emberiség egy része a reményét vesztett jövő állapotában van. (…) Az Együttműködő Társadalom az az „evolúciós rés” az emberiség számára, amely egy magasabb ökoszisztémás létezést hoz létre.

Az Együttműködő Társadalom megszületett és élni akar.

Jövőképünk (víziónk) egy szerves (organikus), élő rendszerként működő, érték és bizalom alapú társadalom, amelyben mindenkinek megvan a helye és gondoskodunk egymás létfenntartásáról.

Küldetésünk a szerves embertársadalom és az azt szolgáló Társadalmi Gazdaság létrehozása egy Közösségi Érték Részvénytársaság formájában. Célunk az emberek és általuk alkotott közösségek kapcsolatminőségének javítása, azzal a céllal, hogy viszonyrendszerüket szeretetteljessé és együttműködővé formáljuk.

Elfogadjuk és tiszteletben tartjuk a másik ember tőlünk eltérő véleményét, megengedjük annak a létezését és nyitottan és tisztán viszonyulunk egymáshoz. A végső igazság nem az én vagy a te igazságod, hanem az, ami közöttünk fellebeg. Együtt, kórusban tudjuk kimondani az igazságot.

A belénk táplált hiány mítoszán túllépve, felismerjük, hogy mindenből van elegendő, jut mindenkinek élelem, otthon és más alapszükségletének kielégítésére is eszköz és társ. Ekkor abbahagyjuk azt, hogy függővé tesszük magukat egymástól. Ha nem vagyok kiszolgáltatva neked, akkor miért teljesíteném az utasításaidat? Vagy miért ne mondanám meg az igazat, azt, hogy mit érzek, mit gondolok, mit akarok? Miért ne mutatnám meg az igazi arcomat? Ez a felfedezés a szabadság, a megnövekedett egyéni döntési lehetőségek boldog érzését hozza.

Szabad választás alapján vagyunk együtt, hogy hátteret, támogatást, méltatást adjunk egymásnak az önmegvalósításhoz, egyéniségünk kiteljesedéséhez. Erre szerződünk, számunkra ez az új Társadalmi Szerződés. A magukat függetlennek, szabadnak definiáló emberek őszinték, igazat mondanak és fontosak.

A világ jelenlegi állapota jól mutatja, hogy az egyéni megküzdési stratégiák végére értünk. A viszonytalanságba, az elkülönülésbe tartó ember önmagában nem tud megállni, áll-hatatlanná válik, ezért egyre sürgetőbbé válik, hogy megtaláljuk az igazi Együttműködés formáit. A következő fejlődési (evolúciós) lépcső nem lehet egyéni teljesítmény. Tapasztalatunk az, hogy együtt okosabbak és hatékonyabbak vagyunk. Ezért küldetéscsoportokat építünk, ahol a valódi emberi minőségében van jelen mindenki és amelynek már nem szab határokat az egyéni teljesítőképesség, mivel a csoport és a csoportok hálózatának erőforrásaira támaszkodik.

Akkor lesz hatóképes közösség, ha vannak vezetői és tagjai pedig önként vállalt funkciókat teljesítenek, ahol legjobb minőségben és legjobb kedvvel tudnak alkotni. Így létrejöhet az a sajátos feltételrendszer, mint az élő szervezetekben: szövetek, specializált funkciókat ellátó alrendszerek alakulnak ki, amelyek olyan megbízhatóan adják szolgáltatásaikat a többieknek, hogy hosszútávon lehet rájuk számítani. Az Együttműködő Társadalom jelentése: bensőséges, együttérzésen (empátián), szereteten alapuló kapcsolatban vagyunk, együtt dolgozunk azért, hogy a jövő társadalma nem kívülről irányítottan, mások által manipulálva, hanem bizalom- és értékalapon, önszabályzásra képes Élő Rendszerként működjön.

A Társadalmi Gazdaság alapegységének a Társadalmi Vállalkozót tekintjük az alábbi definíció szerint: „A Társadalmi Vállalkozás egyénekből kiinduló társadalmi hasznosság igyekezet, amely társadalmi értéket termel és valódi társadalmi szükségletet elégít ki.”

Szabad és felelős Társadalmi Vállalkozóként egymás szükségleteit szívből szolgáljuk.

NEMES KAPCSOLATI SZERZŐDÉS

(Becsületes Játék Szerződés)

SzintNegatívumot abbahagyomPozitívum mellett döntök
ANem ártok nekedMagamért felelősséget vállalok
BNem függök tőledEgyenrangú vagyok veled
CNem hazudok nekedTisztán kommunikálok veled
DNem alkuszom meg veledKüldetésemben vagyok
E
Együttműködésben, közösen egyeztetett célokért dolgozom veled.

Életemben Föld Anyánkkal és veled Egy vagyok!

Beküldte: Gyertyánági Endre (Anima Egyesület)