Csatlakozás

Ha úgy érzed, hogy szeretnél részt venni ebben a tudatos és boldog jövőépítésben, küldj nekünk egy levelet a Kapcsolat oldalon található címre.

Írd le pár mondatban, hogy mi szólított meg, és milyen szándékkal, képességekkel érkezel közénk. Az együttműködésünk jelenleg elsősorban a világhálón szervezett összekapcsolódásokon, illetve a negyedévente meghirdetett országos találkozókon, valamint egy belső közösségi fórumon zajlik. Az ezeken való részvételhez a csatlakozók minden szükséges tudnivalót megkapnak a körleveleinkből.

HELYI KÖRÖK:
A természetes szerveződés érdekében és a létszám növekedése miatt a fenti fórumok mellett célszerű földrajzi alapon kisebb helyi köröket létrehozni. Ezekben az egymáshoz közel lakók személyesen is tudnak találkozni, akár már 3-4 résztvevővel megalakítva egy kört. A személyes jelenlét többek közt amiatt is fontos, mert elmélyülő, valódi kapcsolatokra ad lehetőséget. Emellett a földrajzi közelség lehetővé teszi, hogy szellemi, lelki és gyakorlati síkon egyaránt végezhessünk közös építő tevékenységet, egymást akár a hétköznapokon is kisegítve, heti szinten találkozva.
Jelenleg (2020 októberében) a főváros és Dunakanyar térségében működik egy ilyen földrajzi alapú helyi Teremtő Kör – ez nem más, mint a kezdeményezők köre – illetve elindult a budai és újhartyáni Teremtő Kör működése is. Ezen körök tapasztalatai jó alapot adnak a továbbiakhoz.

BŐVÜLÉS:
Mi szükséges egy új kör létrejöttéhez és működéséhez? A Teremtő Kör működési alapelveinek elfogadása és működtetése, valamint az országos jövőkép kialakításában és megvalósításában való részvétel.
Ezen felül minden kör az adott település, földrajzi egység igényeihez és a kör tagjainak lelkületéhez alakíthatja a működését, szabadon megválasztva a számára fontos tevékenységeket.

Hogyan érdemes elindulni? Célszerű elolvasni az elsőként létrejött Teremtő Kör eddigi működését és tapasztalatait – számunkra ez az egy év rengeteg ajándékot hozott, ez az örömteli időszak azt mutatja, hogy a megalkotott keretek működnek.
Mindezek mellett a kör megalakulását személyes jelenlétünkkel is szívesen támogatjuk bárhol a Kárpát-haza területén: vagyis elutazunk az első találkozóra és segítjük az elindulást!

EGYÜTTMŰKÖDÉS:
Célunk, hogy a már meglévő, tudatosságra és szeretet alapú kapcsolódásra törekvő körökkel is együttműködést alakítsunk ki. Ezért keressük a közös nevezőt az alapelveink és jövőképünk által más szervezetekkel. Keressük őket, és nyitottak vagyunk a megkeresésekre, akár közös programokra és egymás bármilyen szintű támogatására.

Az összetartó, egymást segítő körök által jöjjön létre az egész országot behálózó, az egész ország működését döntően megváltoztató szövetsége azon embereknek, akik az egymásért élést választják a leköszönőben levő világot jellemző egymás ellen élés helyett!