Rólunk

A Teremtő Kört 2019 szeptemberében egy baráti társaság hozta létre. Azóta számos lélekemelő együttlétet és összekapcsolódást élhettünk meg együtt személyesen és a világhálón. A közös munka mindannyiunk számára rengeteget adott, és azt tapasztaljuk, hogy üzeneteinknek a tágabb környezetre is építő hatása van. Hála Istennek folyamatosan növekedünk, erősödünk és szépülünk az alábbi alapvetések és a működési alapelveink mentén.

Cél:
A közös jövőképalkotás, az egymásra figyelés képességének mélyítése, a közösségek közötti szellemi hídépítés, a közös ima és a közös meditáció erejének érvényesítése. Tevékenységünk két fő iránya: egyrészt egyéni szinten támogatni egymást sorsfeladatainkban, másrészt közösségi-társadalmi vonalon az összeadódó teremtő erőnkkel segíteni a minél magasabb szintű, tudatos és boldog korszakváltás folyamatait a Kárpát-hazában és a Föld nevű bolygón. Fontosnak tartjuk azt is, hogy helyi közösségeinkben a napi gyakorlatba is segítsük átültetni a közösen megfogalmazott jövőképünket.

Forrás:
Egyik legfontosabb alapelvünk, hogy igyekszünk a Teremtővel közvetlen összeköttetésben levő csoportként működni. Ehhez minden eszközünkkel törekszünk arra, hogy a Felső Lényünkkel, Belső Fényünkkel minél szorosabb kapcsolatban legyünk a munkánk során és a mindennapjainkban. Ez a csoportos tevékenység mellett napi szintű egyéni belső munkát is jelent, kinek-kinek a maga hite mentén és a saját belső eszközei által.

Tevékenység:
A találkozókon egyéni szinten meghallgatjuk egymás kéréseit egy-egy adott sorshelyzetben, és ezek megvalósulását támogatjuk a csoport imájának erejével. Országos szinten egy minden érintett számára feljebb lépést adó, ragyogó jövőképet dolgoztunk ki, mely időről időre bővül, mélyül és élesedik. Az országos jövőképet minden egyes találkozón felidézzük, és egy elmélyedés során összehangolt belső eszközeinkkel visszük a megvalósulás felé. Minden esetben teremtő jellegű imát használunk: a bekapcsolódott állapotban átéljük a jövőbeli, természeti/isteni törvényekkel összehangolt ország nagyszerű működését, és hálát adunk, hogy ez megvalósulhatott.

Közös találkozók szervezésének lehetőségét is keressük más együttműködésre kész szervezetekkel. Gyűjtjük az előremutató közösségi jövőképeket, segítjük a különböző irányok, elképzelések összehangolását, a közös nevező megtalálását a megfogalmazott alapelveink szellemében.

Eszköz:
Bármely vallás vagy belső út követői is vagyunk, a gondolatainkkal, szavainkkal, imáinkkal, belső képeinkkel a finomabb síkokon olyan képződményeket hozunk létre, melyek visszahatnak a fizikai világra. Erejük tudati erőnktől és a gondolataink tisztaságától függ, ugyanakkor hatásuk és élettartamuk az összefogással sokszorozódik. Csak kevesen tudják, de tapasztalati tény, hogy a magas tudatossággal, magas rezgéssel és nagy mentális erővel bíró emberek 8-10 fős összehangolt csapata akár több százezer ember gondolatait tudja jó irányba terelni.

Folyamat:
Az együtt megalkotott magas rezgésű, ragyogó, tiszta képek egyre több társunkhoz jutnak el, egyre több ember szívében szólalnak meg, egyre többeket késztetnek felelős és boldog cselekvésre, végül pedig valósággá válnak. Szintén fontos tétel, hogy az egymásért végzett imánk szeretetereje megsokszorozza társaink erejét és kitartását a közös munka során. Mindezek miatt sorsdöntővé és sorsfordítóvá válik, ahogy a különböző utak, vallások képviselői összehangolják belső eszközeiket. Ezt szem előtt tartva törekedünk a minél szélesebb körű összefogás kialakítására.